Menu Zavrieť

Obecný úrad

Obecný úrad Beladice

Gaštanová 167,
95175 Beladice

DIČ 2021037843
IČO 00307769

tel.: +421 37 63 30 227

e-mail: beladice1@stonline.sk
web: www.obecbeladice.sk

Odborné pracovníčky OcÚ:

Borčinová Margita

Mgr.Chrenová Alena

Švarbová Mária

Prístupnosť