Menu Zavrieť

Základná škola

Škola bola do roku 2002 spravovaná Okresným úradom v Zlatých Moravciach , Odborom školstva a telesnej kultúry. 1. 5. 2002 prešla škola pod samosprávu obce Beladice ako škola s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Obec Beladice zastúpená starostom obce a štatutárnym orgánom je riaditeľ školy. Počet žiakov v školskom roku 2007/2008 je 132. V škole je zriadených 9 ročníkov a v každom ročníku je jedna trieda. Od roku 2006 má škola vlastnú internetovú stránku

Adresa:
Základná škola Beladice,
Školská 252,
951 75 Beladice

Riaditeľ školy: Mgr. Michal Homola
Tel. kontakt: 037/63 30 247
Email: zsbeladice@gmail.com
Stránka: https://zsbeladice.edupage.org

Prístupnosť