Menu Zavrieť

Materská škola

Materská škola Beladice

Kontakt:

 • Materská škola
 • Parková 364
 • 951 75 Beladice
 • Riaditeľka materskej škôlky:
 • e-mail: kontakt@msbeladice.sk
 • Telefón: + 421 37 63 30 262
 • https://zsbeladice.edupage.org/

 

Materská škola Beladice – Veľké Chrašťany

Kontakt:

 • Školská 252
 • 951 75 Beladice
 • Telefón: + 421 37 63 30 603
 • Riaditeľka materskej škôlky: Dagmar Valašíková
 • e-mail: mschrastany@azet.sk
 • Telefón: + 421 37 63 30 603

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl Beladice Chrašťany, Školská 252 a materskej školy Parková 364, sa uskutoční 18. mája 2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v materskej škole Beladice Chrašťany pre obe materské školy. Zákonný zástupca dieťaťa príde s rúškom, vlastným perom, bez dieťaťa kvôli epidémii. Zákonní zástupcovia prinesú so sebou rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu), zdravotný preukaz poistenca a občiansky preukaz.

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa . Potvrdenie od detského pediatra o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa odovzdajú rodičia pri nástupe dieťaťa do materskej školy. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. 

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odloženie plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa do príslušnej materskej školy bude zákonnému zástupcovi dieťaťa doručené poštou do 30. júna 2020. 

Galéria

Prístupnosť