Menu Zavrieť

O obci

Erb Beladice

Obec Beladice leží v Podunajskej nížine na Žitavskej tabuli 10 km juhozápadne od Zlatých Moraviec.  Obec má výhodnú prírodno-zemepisnú polohu, ktorá poskytuje všetky bezprostredne nutné podmienky pre život človeka. Beladice ležia v nadmorskej výške 165 – 240 m.n.m. Ich severnú hranicu tvoria hory pohoria Tríbeč, z ktorých do obce priteká potok Drevenica.

Beladice administratívne patria do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Od 23. júla 1996 sú súčasťou okresu Zlaté Moravce a s počtom obyvateľov 1572 (údaj z r. 2012) sa radia medzi stredne veľké obce daného okresu. Susedia s obcami Neverice, Sľažany, Choča, Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Malé Chyndice, Čeľadice a Kolíňany.

Obec sa skladá zo štyroch častí, Veľké Chrašťany, Beladice, Pustý Chotár, Malé Chrašťany a osada Perov. 

História:

Prvá písomná zmienka:

  • 1156 Beladice
  • 1808 Pustý Chotár
  • 1209 Malé Chrašťany
  • 1355 Veľké Chrašťany

Veľké Chrašťany

Obec leží vo východnej časti Žitavskej pahorkatiny, v doline potoka Drevenica a na jeho sútoku, ktorým je Čakýnsky potok. Pri skúmaní pôvodu názvu obce Veľké Chrášťany prichádzame k poznatku, že názov pochádza od slova chrasť vo význame chrastie, krovie, húština. Tento základ slova sa totiž v rôznych obmenách objavuje v písomných prameňoch.

Medzi významné pamiatky, ktoré sa dodnes zachovali v časti obce Veľké Chrášťany, patrí kaštieľ. Staršiu kúriu nechala prestavať na kaštieľ Terézia Maloňaiová začiatkom 19. storočia. Je to dvojpodlažná obdĺžniková budova trojhrannej dispozície. Na južnej strane kaštieľa bol pribudovaný prístrešok, ktorý slúžil ako oddychové miesto v letnom období. Nachádzal sa v tieni obrovských agátov. Okolo kaštieľa sa nachádzali záhrada a park. Park bol bohato vysadený vzácnymi drevinami. Od chraštanského kaštieľa po blízky beladický kaštieľ viedla gaštanová aleja, z ktorej už dnes existuje iba niekoľko starých gaštanových stromov.

V roku 1837 kúpil majetok vo Veľkých Chrášťanoch od rodiny Maloňaiovcov barón Jozef Siráni. Rodina Sirániovcov pochádzala z Nitrianskej stolice. Alexander mal jedinú dcéru Lili, ktorá bola vydatá za Štefana Majláta. Manželia boli bezdetní. Všetci Sirániovci sú pochovaní v rodinnej hrobke na cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch. V roku 1573 skoro celú obec a kostol vo Veľkých Chrášťanoch zničili Turci. Nový kostol sa začal stavať v roku 1794 a dokončený bol v roku 1804. Bol zasvätený na česť Jána Nepomuckého. Kaštieľ vo Veľkých Chrašťanoch je v súčastnosti v havarijnom stave.

Malé Chrašťany

Malé Chrášťany sa spomínajú v roku 1388 ako Kýsherestien a boli majetkom zemianskej rodiny Gépes. Časť obce patrila hradu Gýmeš. Z toho obdobia sa spomína mlyn na deväť chodov. Starý mlyn bol poháňaný vodou, ktorá bola privedená osobitným kanálom z Drevenice. V roku 1971 bola postavená požiarna zbrojnica a aj veľká nádrž na vodu. V obci sa zachovala kaplnka sv. Kríža romantická stavba, inšpirovaná gotickou architektúrou postavená v roku 1854. Pod kaplnkou sa nachádza krypta.

Beladice

Krásnou a bohatou kolekciou, ktorá sa u nás doteraz zachovala, je park v Beladiciach, ktorý je v bezprostrednej blízkosti našej obce. Veľmi zaujímavý je popis situácie v parku a zastúpenia kríkov a drevín. Za veľkú vzácnosť parku treba považovať obrovské lipy veľkolisté. Ich vek sa odhaduje na 250 – 600 rokov. Obvod najhrubšieho kmeňa je 575 cm. Majiteľom kaštieľa v Beladiciach bol šľachtic Martin Szentiványi.

Pustý Chotár

Osada Pustý Chotár vznikla v roku 1808 ako majetok kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského, ktorý dal v roku 1820 postaviť kaštieľ. Tento neskôr vlastnili rodiny Szirániova, Lindellófova, Krausova a Ďurčanských. Od roku 1945 do roku 1979 budova slúžila ako základná škola. Od roku 1980 do roku 1991 bolo v budove zriadené vzdelávacie centrum ONV. Do roku 1998 bol kaštieľ majetkom obce.

Obyvateľstvo:

Obec má 1597 obyvateľov

Osobnosti:

Prístupnosť