Menu Zavrieť

Z histórie obce

 

Základné geografické údaje

Obec Beladice leží v Podunajskej nížine na Žitavskej tabuli 10 km juhozápadne od Zlatých Moraviec.  Obec má výhodnú prírodno-zemepisnú polohu, ktorá poskytuje všetky bezprostredne nutné podmienky pre život človeka. Beladice ležia v nadmorskej výške 165 – 240 m.n.m. Ich severnú hranicu tvoria hory pohoria Tríbeč, z ktorých do obce priteká potok Drevenica.

Beladice administratívne patria do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Od 23. júla 1996 sú súčasťou okresu Zlaté Moravce a s počtom obyvateľov 1572 (údaj z r. 2012) sa radia medzi stredne veľké obce daného okresu. Susedia s obcami Neverice, Sľažany, Choča, Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Malé Chyndice, Čeľadice a Kolíňany.

Obec sa skladá zo štyroch častí, Veľké Chrašťany, Beladice, Pustý Chotár, Malé Chrašťany a  rómska osada Pérov

Prvé písomné zmienky o obciach :

  • 1156 Beladice
  • 1209 Malé Chrašťany
  • 1808 Pustý Chotár
  • 1355 Veľké Chrašťany

Osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju obce:

 

Prístupnosť