Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň z nehnuteľností

SÚBOR
Dátum: 18.01.2022
Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností Obecný úrad v Beladiciach oznamuje občanom, že povinnosť podať daňové priznanie k ...

Podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Obecný úrad v Beladiciach oznamuje občanom, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 má ten občan, ktorý v priebehu roka 2021:

Spolu s daňovým priznaním je potrebné predložiť:

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy

Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

Predložiť právoplatné stavebné povolenie

Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby

Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom

Predložiť doklad o zmene užívania stavby

Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Tlačivá k DzN: Odkaz Poučenie na vyplnenie priznania: Odkaz

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň za psa sa vyrubuje spoločným rozhodnutím. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO.

Daňovník je povinný podať priznanie aj vtedy, ak mu vznikne povinnosť platiť daň za psa, alebo naopak táto povinnosť zanikne.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31. 01. 2022.Ak nenastala žiadna zmena, priznanie nie je potrebné podať.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Odkaz Veľkosť: 5.29 MB Formát: pdf Dátum: 31.5.2024
Odkaz Veľkosť: 403.7 kB Formát: pdf Dátum: 31.5.2024