Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dotácia obedy

Dátum: 12.07.2021
Základná škola s materskou školou Beladice oznamuje rodičom detí základnej školy a materských škôl: od nového školského roku 2021/2022...

Základná škola s materskou školou Beladice oznamuje rodičom detí základnej školy a materských škôl:

od nového školského roku 2021/2022 v zmysle zákona č. 417/2020 Z.z. nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

•ukončuje sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ, • doplňujú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

• rodine dieťaťa, ktorej príjem je najviac vo výške životného minimana, • rodine dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

V tejto súvislosti je k poskytnutiu dotácií na stravunevyhnutné predložiť vedúcej školskej jedálne:

• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení jedo 30. júla do 12.00 hodiny. Potvrdenie je možné odovzdať v Základnej škole každý pracovný deň v čase od 8.00 – 12.30. hod.