Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 11.05.2020
S účinnosťou od 10.4.2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach vyhlásilo „čas zvýšeného nebe...

S účinnosťou od 10.4.2020 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach vyhlásilo „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ na celom území okresu Zlaté Moravce.

Pre toto obdobie vyplývajú určité zákazy, najmä:

Porušenie týchto zákazov sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktoré môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331 €.

Pripomíname, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 písm. g) sa zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad.

Počas tejto doby je Okresným riaditeľstvom HaZZ v Zlatých Moravciach vykonávaný MONITORING za účelom kontroly dodržiavania opatrení súvisiacich s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, najmä spomenutých zákazov. Monitoringom boli zistené PORUŠENIA zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä tým, že občania spaľujú horľavé látky na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru. Doteraz boli tieto priestupky riešené napomenutím. Vzhľadom na rozsah a množstvo týchto porušení už budú nasledovné porušenia zákona RIEŠENÉ  UDEĽOVANÍM SANKCIE. Predmetné oznámenie platí až do okamihu jeho odvolania Okresným riaditeľstvom HaZZ v Zlatých Moravciach, ktoré Vám bude zaslané v prípade odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.