Menu Zavrieť

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach zriadilo komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členov komisie tvoria poslanci a ďalšie osoby zvolené obecným zastupiteľstvom.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda – Martin Kišac

Členovia – Ján Slíž, Mgr. Ľubica Slováková,Mgr. Peter Miškovič

Komisia finančná, správy obecného majetku

Predseda – Stanislav Tokár
Členovia – Ján Slíž, Mgr. Peter Miškovič, Magdaléna Švecová

Komisia bytová a stavebná

Predseda – Stanislav Tokár

Členovia – Ján Slíž, Iveta Homolová, Diana Halásová

Komisia životného prostredia 

  Predseda -Diana Halásová

Členovia – Ing. Juraj Méres, Iveta Homolová

Prístupnosť