Menu Zavrieť

Informácie pre voličov k voľbe poštou

Dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete na internetovej stránke:  www.minv.sk/?nr20-posta2

Prístupnosť