Menu Zavrieť

Druhé testovanie na COVID-19

Odberové miesto pre občanov obce Beladice je zriadené v priestoroch Obecného úradu Beladice, v miestnej časti Veľké Chrašťany. Testovať sa bude v sobotu 30. 1. 2021 od 8:00 h. do 19 :00 h..

Priebežne aktualizovaná tabuľka počtu ľudí na testovaní

Miesto testovania Posledná aktualizácia hodina Počet ľudí v rade/odhadovaný čas čakania pred testom v min.
Beladice, obecný úrad ukončené ukončené

Odporúčaný harmonogram príchodu do odberného miesta platný pre obyvateľov obce Beladice :

8:00 – 9:30 h.

Malé Chrašťany, Pérov

9:30 – 11:45 h.

Pustý Chotár

12:00 – 13:00 h.

prestávka, dezinfekcia

13:00 – 16:45 h.

Veľké Chrašťany

17:00 – 17:30 h.

prestávka, dezinfekcia

17:30 – 18:45 h.

Beladice

V záujme zabezpečenia plynulého chodu testovania vás o situácii pred odberovým miestom budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, www. obec beladice.sk, kde bude aktualizovaná tabuľka s počtom čakajúcich. Aktualizované informácie budú aj na facebookovej stránke Naše Beladice – prostredníctvom krátkeho živého vysielania.

Testovanie je dobrovoľné, s možnosťou účasti na testovaní všetkých obyvateľov obce.

Odporúčame:

  • dať sa otestovať občanom od 15 do 65 rokov,
  • dôsledne zvážiť okolnosti vychádzania na testovanie a ďalšie okolnosti občanom nad 65 rokov,
  • občanom, ktorí prekonali COVID 19, odporúčame zaobstarať si doklad o prekonaní ochorenia vystavený obvodným lekárom.

Dĺžka testovania jednotlivca je podmienená viacerými faktormi, hlavne počtom zdravotníkov a kapacitou priestoru určeného na čakanie na výsledky.

Vyzývame k ohľaduplnosti.

Prednosť majú starší občania nad 65 rokov so sprievodom v počte 1 osoba.

Pripomíname nepodceniť dôležitosť primeraného oblečenia a obuvi, primerane k počasiu.

PhDr. Mário Žáčik, starosta

Prístupnosť