Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výrub drevín

Súvisiace predpisy

◾zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

◾plné znenie zákona môžete nájsť na: www.slov-lex.sk/domov

Potrebné doklady a dokumenty :

vyplnený formulár Žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Poplatky: poplatok sa hradí pri podaní žiadosti: 10 Eur/fyzická osoba, 100 Eur/právnická osoba

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

  • v zmysle ust. § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
  • V prípade výrubu podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. treba dodržať ust. § 47 ods. 6 uvedeného zákona a predložiť na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození do 5 dní odo dňa výrubu dreviny s tým, že k Oznámeniu sa prikladá aj fotodokumentácia dreviny pred výrubom a po výrube. Oznámenie nie je spoplatnené.

Tlačivá na stiahnutieOznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová, telefón: +421 37 63 30 227, e-mail: podatelna@obecbeladice.sk