Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

  • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
  • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
  • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie:

  1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení),
  2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

  1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m (napr. sklady krmiva, náradia a hnojiva),
  2. oplotenie,
  3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočnovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vybavuje: Mgr. Alena Šabová , telefón: +421 37 63 30 227,0904 200 005 e-mail: podatelna@obecbeladice.sk

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: právnická osoba 30 Eur, fyzická osoba 10 Eur

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť-o-povolenie-na-odstránenie-stavby.doc
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 38.5 kB Formát: docx Dátum: 29.5.2024
Ziadost-o-urcenie-supisneho-alebo-orientacneho-cisla
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Ziadost-o-urcenie-supisneho-alebo-orientacneho-cisla (RTF)
Veľkosť: 85.5 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
čestné-prehlásenie-stavebné
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru čestné-prehlásenie-stavebné (DOCX)
Veľkosť: 67.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
kolaudacne-rozhodnutie
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru kolaudacne-rozhodnutie (DOCX)
Veľkosť: 74 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
Návrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestnení-stavby
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Návrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestnení-stavby (DOCX)
Veľkosť: 74.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
Ohlásenie-drobnej-stavby
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Ohlásenie-drobnej-stavby (DOCX)
Veľkosť: 86.3 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
PredlzenieLehotyVystavby.doc
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru PredlzenieLehotyVystavby.doc (DOCX)
Veľkosť: 71.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
vyhlasenie_o_vykonavani_odborneho_dozoru
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru vyhlasenie_o_vykonavani_odborneho_dozoru (DOCX)
Veľkosť: 80.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
vyjadrenie_vlastnika_susednej_nehnutelnosti
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru vyjadrenie_vlastnika_susednej_nehnutelnosti (DOCX)
Veľkosť: 62.1 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
Žiadosť-na-vydanie-stavebného-povolenia.doc
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Žiadosť-na-vydanie-stavebného-povolenia.doc (DOCX)
Veľkosť: 72.9 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
Vyhlásenie-stavebného-dozoru Veľkosť: 61.1 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024