Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základná škola s materskou školou

skola-beladiceDňa 17. novembra 1978 bola uvedená do prevádzky Základná deväťročná škola (ZDŠ) v časti obce Veľké Chrašťany, kde škola existuje naďalej, v súčasnosti pod názvom Základná škola, Beladice. Škola do roku 2002 bola spravovaná Okresným úradom v Zlatých Moravciach, Odborom školstva a telesnej kultúry. Od 1. mája 2002 prešla škola pod samosprávu obce Beladice ako škola s právnou subjektivitou. Od roku 2002 zriaďovateľom školy je Obec Beladice, zastúpená starostom obce.  Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy.

Všeobecne  záväzný  nariadením  Obce Beladice č. 3 /2020 Obec Beladice  zriadila Základnú školu s materskou školou, Školská 252, Beladice na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/16245:2-A2130 zo dňa 7.10.2020 o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti 1. januára 2021. Súčasťou Základnej školy s materskou školou školy je Školský klub detí, Školská jedáleň a elokované pracovisko, Parková 364, Beladice ako súčasť Základnej školy s materskou školou,

V školskom roku 20121/2022  školu navštevuje  spolu 144 žiakov, počet tried je 12, z toho Základnú školu  navštevuje 96 žiakov  a počet tried  – 9 , Materskú školu navštevuje 48 žiakov a počet tried –  3.

O vyučovací proces sa stará kolektív  celkovo 20 pedagogických zamestnancov, z čoho  Základná škola má 15   pedagogických zamestnancov, Materská škola  v celkovom počte 12.

V škole je zriadených 9. ročníkov, v každom ročníku je jedna trieda.

Internetová stránka: https://zsbeladice.edupage.org

Kontakt:

  • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
  •  E-mail: zsbeladice@gmail.com
  •  Telefón 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ – 0376330535
  •  IČO  53459148
  •  DIČ 2121407233
  • Riaditeľ: Mgr. Michal Homola, e-mail: michalhomola2@gmail.com, Telefón: + 421 37 63 30 247

Školská jedáleň:
Vedúca školskej jedálne: Viera Brunclíková
Telefón: + 421 37 63 30 535