Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beladice – Veľké Chrašťany

  • Nitrianska diecéza
  • Dekanát Zlaté Moravce

Kontakt:

  • Farský úrad Beladice
  • Hlavná II 122
  • 95175 Beladice

Farár farnosti: Mgr.Dušan Kajanovič
Mobil: + 421 950 391 974
E-mail:    beladice@nrb.sk
Aktuálne farské oznamy sú na stránke Facebooku:
Farnosť Beladice-Veľké Chrašťany | Facebook

IČO: 34015850
DIČ: 2022167290
Bankové spojenie:
Banka: VÚB
IBAN: SK78 0200 0000 0029 6308 9553
Transparentný účet:
Banka: Slovenská Sporiteľňa
Názov účtu: Obnova fary
IBAN: SK54 0900 0000 0051 8127 0327

Aktuálne farské oznamy sú na stránke facebooku: Farnosť Beladice-Veľké
Chrašťany

Organizovanie cirkevného života vo farnosti, služby veriacim, vykonávanie bohoslužieb a cirkevných obradov sa uskutočňuje:

  • vo farskom  kostole  Svätého  Jána Nepomuckého, Veľké Chrašťany
  • v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Pustý Chotár
  • v kaplnke Svätého Kríža, Malé Chrašťany
  • v kostole Ružencovej Panny Márie, Choča.

Farský  kostol  Svätého  Jána Nepomuckého, Veľké Chrašťany

kostol1Prvý kostol bol postavený v  roku 1332 , ale tureckým plienením zanikol a stavbu nového kostola v rokoch 1795 – 1804 dal postaviť farár Martin Pritz (Borovszky 1898, 55). Patrocinium pôvodného kostola z roku 1332 kostola je neznáme. V čase vzniku diela Brozovského sa Božie slovo kázalo v slovenčine. Farský kostol mal už v stredoveku dnešné filiálky Beladice, Choča, Malé Chrašťany. Vo vizitácii sa nespomína však stredoveká Finta, časť Pustého Chotára.

V  interiéri nad svätostánkom je umiestnený v oblúkovitom pozlátenom ráme oltárny obraz. Výjav obrazu predstavuje nanebovstúpenie Jána Nepomuckého. V pozadí je znázornená legenda o mučeníkovi, jeho zhodenie z mosta. Obraz je spomínaný už vo vizitácií z roku 1755.

Oproti hlavnému oltáru na severnej strane lode je vstavaná pôvodná organová skriňa z 18. storočia. Pri vstupe na chór je obraz  sv. Ján Nepomuckého v hrobe,  sv. matka Bohorodička je situovaná pod chórom, v hlavnej časti kostola. Ide o olejomaľbu na plátne z obdobia stavby kostola z 1. polovice 18.storočia.

Pred kostolom je situovaný pilier so sochou sv. Jána Nepomuckého s jasne viditeľným datovaním  MDCCLXVI. Pilier je dekorovaný plastickou ozdobou v tvare mušle a aliančným erbom donátorov Malonayovcov a Kollerovcov .

Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Pustý Chotár 

kostol2Dňom 25. februára 1994 sa začali prvé výkopové práce na kostole. Stavba kostola trvala šesť rokov, uskutočnila sa predovšetkým na základe finančnej zbierky obyvateľov.

Organizačne, finančne, ale výkonom mnohých stavebných prác  pomáhal v tom čase vo farnosti pôsobiaci vdp. dekan  Ladislav Ostrák.

Patrónkou kostola je Panna Mária Fatimská.

Vysviacka sa konala 22. októbra 2000.

 

 

 

 

 

Kaplnka Svätého Kríža, Malé Chrašťany

Kaplnka bola postavená pánmi Rampletovcami, v roku 1863 ako rodinná hrobka. V 80tich rokoch 20.storočia bola upravená podľa liturgických predpisov na účely vykonávania bohoslužieb.

Kostol Ružencovej Panny Márie, Choča

Kostol bol postavený v roku 1961,svojpomocne obyvateľmi z Choče. Spôsob, akým vznikal kostol v Choči, uchvacuje doteraz. Miestni odopreli poslušnosť komunistom a tajne, na vlastnú päsť a len pomocou vlastných síl a prostriedkov, začali s výstavbou kostola. Veriaci nemali  stavebné povolenie od komunistických papalášov a vraveli, že to im vydal samotný Boh… Pôvodne mali Chočania stavať zvonicu, sami sa ale rozhodli, že si spravia kostol. Začínali bez akýchkoľvek povolení a s vedomím, že komunisti o ničom nechyrujú.

Veľkým problémom bolo získanie materiálu na stavbu. Tehla sa musela z konšpiratívnych dôvodov voziť až z Dečína. Objednávali ju tam Chočania Ondrej Kéry a Vincent Valkovič, ktorí v Dečíne pracovali. Pred komunistami sa tvárili, že ju potrebujú na stavbu vlastného rodinného domu. Z Dečína tehlu vozili po železnici do Tesár a odtiaľ konskými povozmi na stavenisko. Netreba ani zdôrazňovať, že pre takýto komplikovaný spôsob prepravy sa množstvo materiálu zničilo. Smutným paradoxom tej doby ale je, že v Prílepoch vzdialených len pár kilometrov od Choče, bola tehelňa…

Celá dedina žila tým, že v jej centre vzniká svätostánok. Dovtedy chodili veriaci na omšu peši do päť kilometrov vzdialených Veľkých Chraštian na území dnešných Beladíc. Tam sa vyhlasovali zbierky na výstavbu kostola v Choči. Murárov, čo stavali kostol, stravovala celá dedina, obed im nachystal zakaždým iný dom.

Vďaka statočnosti úradníka Jozefa Beláka nakoniec dedinčania získali aj stavebné povolenie. Belák mal skontrolovať, ako pokračuje výstavba zvonice. Keď prišiel do Choče a uvidel, že žiadnej zvonice niet, ale na kopci stoja základné múry kostola, nevedel od zúfalstva, čo má robiť. Nervózny netušil, ako to vysvetlí na Krajskom národnom výbore v Nitre. Pomohol mu ale futbal, ktorý hrával, pretože šéf výboru mal na tento šport slabosť, a tak Belákovi nakoniec stavbu odobrili.

Za veľa ale mohli aj obyčajní ľudia. V tom čase spravili nevídanú vec – pritlačili na komunistov. V obci sa vtedy zakladalo roľnícke družstvo a dedinčania vyhlásili, že svoje role doň dajú len vtedy, ak im povolia výstavbu kostola v Choči.

V auguste r.2020 sa začala  rekonštrukcia presbytéria v  kostole zasväteného Panne Márii ružencovej. Vzhľadom na uvoľnenie opatrení nariadených z dôvodu pandémie COVID-19, vďaka čomu sa povolili sväté omše, sa v nedeľu  25.04.2021 konala v  kostole slávnostná konsekrácia kostola. Posviacku vykonal nitriansky diecézny biskup  prof. ThDr. Viliam Judák  PhD. za účasti  dištriktuálneho dekana Gustáva Lutišana a  pána farára ThLic. Mareka Tokarczyka. Autor textu: D.K.