Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce:

  • zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom, obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce: PhDr. Žáčik Mário
Adresa: Obecný úrad, Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Mobil: +421 905 514 083
e-mail: starosta@obecbeladice.sk

Zástupca starostu obce: Slíž Ján
Adresa: Obecný úrad, Gaštanová 167, 951 75 Beladice

Zástupca starostu je poslanec. Funkcia poslanca je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení alebo zastupuje starostu obce v plnom rozsahu, ale vždy je v prvom rade poslancom obecného zastupiteľstva a vzťahuje sa na neho právna regulácia postavenia poslancov obecného zastupiteľstva a práv a povinností poslancov, a patria mu tak nároky, ktoré upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Majektove-priznanie-starosta-obce-r.-2020 Veľkosť: 540.9 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024
Majetkove-priznanie-starosta-obce-r.-2019 Veľkosť: 385.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2024