Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce

Zadanie je vypracované na základe zmluvy o dielo č. 6/2015, ktorá bola medzi objednávateľom a spracovateľom uzavretá ako zmluva na poskytnutie služby na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – ÚPN obce Beladice a bola uzavretá medzi zmluvnými stranami. Hlavným cieľom vypracovania Územného plánu obce Beladice je zabezpečiť pre samosprávny orgán obce záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude vhodným regulačným nástrojom rozvoja obce pre návrhové obdobie. Zadanie je priamym, východiskovým podkladom pre vypracovanie ÚPN obce Beladice. Zadanie bolo schválené uznesením č. 41/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.08.2015 v Beladiciach a predtým prerokované s príslušnými orgánmi územného plánovania a dotknutými inštitúciami. ÚPN obce je spracovaný v súlade s týmto dokumentom.

Súbory na stiahnutie

Aktualizované 07 / 2020:

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
TABUĽKA-VYŇATIA
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 100 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
2_10-000-KUN-podklad
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 21.4 MB Formát: pdf Dátum: 21.7.2020
3_10-000-ÚSES-podklad
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 20.7 MB Formát: pdf Dátum: 21.7.2020
1_50-000-podklad
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 13.9 MB Formát: pdf Dátum: 21.7.2020
4_10-000-stresove-javy-podklad
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 5.02 MB Formát: pdf Dátum: 21.7.2020
2_10-000-KUN-sútlač
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.92 MB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
3_10-000-ÚSES-sútlač
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.59 MB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
4_10-000-stresove-javy-sútlač
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.42 MB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
1_50-000-sútlač
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.12 MB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
ZAD1-UPN-BELADICE Veľkosť: 429.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
4_10-000-stresove-javy-náložka
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 221.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
2_10-000-KUN-náložka
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 227.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
3_10-000-ÚSES-náložka
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 192.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020
1_50-000-náložka
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 141.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2020

Aktualizované 11 / 2019:

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
4_10-000-stresove-javy-náložka (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 200.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
3_10-000-ÚSES-podklad (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 20.7 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
2_10-000-KUN-podklad (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 21.4 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
1_50-000-podklad (1) Veľkosť: 13.9 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
4_10-000-stresove-javy-podklad (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 5.02 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
2_10-000-KUN-sútlač (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.91 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
3_10-000-ÚSES-sútlač (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.59 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
4_10-000-stresove-javy-sútlač (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.4 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
1_50-000-sútlač (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.11 MB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
ZAD1-UPN-BELADICE-2019-PDF Veľkosť: 360.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
3_10-000-ÚSES-náložka (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 192.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
1_50-000-náložka (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 173.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
2_10-000-KUN-náložka (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 219.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019
TABUĽKA-VYŇATIA (1)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 100.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.11.2019

Územný plán obce

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
UPN-BELADICE-zavazna-cast Veľkosť: 407.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2017
Územný plán obce Beiadice — zmeny a doplnky č.2 Veľkosť: 244.1 kB Formát: pdf Dátum: 18.9.2023
Zmeny a doplnky k ÚP 2023 Veľkosť: 589.4 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2023
OZNAMENIE-SEIA-BELADICE-pdf Veľkosť: 54.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.9.2023
UPN-BELADICE-text Veľkosť: 739.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2017
Skomprimované obrázky vo veľkom rozlíšení: časť 1
Súbory, ktoré obsahuje archív: 7b VPS.jpg, 1_50 000.jpg, 2_10 000.jpg, 3_10 000 ÚSES.jpg, 4_10 000 STRES.jpg, 5a KUN.jpg, 5b KUN.jpg, 6a VOR.jpg, 6b VOR.jpg, 7a VPS.jpg
Veľkosť: 23.1 MB Formát: zip Dátum: 21.6.2017
Skomprimované obrázky vo veľkom rozlíšení: časť 2
Súbory, ktoré obsahuje archív: 11b PPLF.jpg, 8a DOPRAVA.jpg, 8b DOPRAVA.jpg, 9a ELEKTRO.jpg, 9b ELEKTRO.jpg, 10a VODA KANAL.jpg, 10b VODA KANAL.jpg, 11a PPLF.jpg
Veľkosť: 16.4 MB Formát: zip Dátum: 21.6.2017