Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Obecný úrad zabezpečuje najmä:

  • písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností,
  • odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Adresa: Kontakt:
Obecný úrad
Gaštanová 167/1
951 75 Beladice
IČO: 00307769
telefón: +421 37 63 30 227
mobil: 0904 200 005
e-mail:
 podatelna@obecbeladice.sk

Bankové spojenie:

Banka: VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK18 5600 0000 0022 4345 0005

Zamestnanci obecného úradu:

Meno Pozícia Email Telefón
Ing. Martina Biela administratívny zamestnanec podatelna@obecbeladice.sk

 

biela@obecbeladice.sk

+42137 633 0227

 

0904 200 005

Darina Klikáčová

Mgr. Alena Šabová -MD

 

administratívny zamestnanec podatelna@obecbeladice.sk

 

 

+42137 633 0227

 

0904 200 005

Švarbová Mária účtovník obce svarbova@obecbeladice.sk +42137 633 0227

 

Úradné hodiny Obecného úradu  v Beladiciach v letnom režime od 01.07.2024 do 31.08.2024.

Pondelok: 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň  
Piatok: 08:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Obedňajšia prestávka:  12:00 hod. – 13:00 hod.